Projektai

UAB „Lazertechas“ kartu su partneriu PLEXON AS įgyvendina projektą „Naujų gamybos procesų skaitmeninimo ir automatizavimo technologinių sprendimų diegimas „Premium“ klasės pakuočių gamyboje, didinant pakuočių gamybos našumą“ (projekto kodas Nr. LT07-1-EIM-K05-018), finansuojamą pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2023-06-23.

Numatoma pabaiga – 2024-04-30.

Projektui įgyvendinti skirtos 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto vertė 369 482,00 eurai, iš kurių skiriamas finansavimas sudaro 253 904,60 eurų.

Projekto tikslas – įsigyti automatizuotą ir robotizuotą gamybos liniją su pagalbiniais įrenginiais, siekiant plėtoti naują veiklos kryptį,  kuri orientuota į prabangių kartotinių dėžučių gamybą. Projekto įgyvendinimo metu pagrindinė bendrovės strategija yra įsitvirtinti tarp rinkos lyderių, plėstis į užsienio rinką, ieškoti galimybių kaip modernizuoti įmonės veiklas ir kurti naujus inovatyvius produktus, siekiant išlaikyti konkurencingumą, greitai kintančioje rinkoje.

Projektas įgyvendinamas su partneriu – Norvegijos įmone Plexon AS, kuris teiks konsultacijas dėl projekto metu planuojamos įsigyti įrangos.  Bendradarbiaujant tikimasi rinkai pasiūlyti aplinkai palankesnius pakavimo sprendimus, leidžiančius pakeisti plastiką. Atsižvelgiant i tai, kad Plexon AS yra orientuotas į kūrybinę ir dizaino sritį, savo klientams Norvegijos rinkoje, ieškantiems pakavimo sprendimų, galės pasiūlyti UAB ,,Lazertechas“ siūlomą produkciją.

2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ prisideda prie bendro 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo tikslo mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje bei stiprinti dvišalius santykius tarp Norvegijos ir Lietuvos. Pagrindinis programos uždavinys – prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo. Skatinamas Lietuvos įmonių (ypač MVĮ) konkurencingumas ir dvišalis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių Žalios pramonės inovacijų ir IRT srityse. Daugiau informacijos apie programą – https://norwaygrants.lt